مجله عمارت

جدیدترین اخبار و مقالات

خانه ی نایتینگل

معماری
همانطور که میدانیم ساختمان‌ها نیز مانند انسان‌ها و دیگر اشیاء با گذشت زمان دچار فرسودگی و پیری می‌شوند یا دچار یکنواختی می‌گردند و نیاز به…
مشاهده

خانه ی نایتینگل

معماری
همانطور که میدانیم ساختمان‌ها نیز مانند انسان‌ها و دیگر اشیاء با گذشت زمان دچار فرسودگی و پیری می‌شوند یا دچار یکنواختی می‌گردند و نیاز به…
مشاهده

بساز و بفروشی پژواک بدآهنگی

نظام مهندسی
در حال حاضر بساز و بفروشی پژواک بدآهنگی را در گوش‌ها و ذهن ها ایجاد می‌کند و این در حالی است که تولید پیچیده، نیازمند…
مشاهده

بساز و بفروشی پژواک بدآهنگی

نظام مهندسی
در حال حاضر بساز و بفروشی پژواک بدآهنگی را در گوش‌ها و ذهن ها ایجاد می‌کند و این در حالی است که تولید پیچیده، نیازمند…
مشاهده

ساختمان اسکلت‌ فلزی انتخاب کنیم یا اسکلت بتنی؟

سازه
اسکلت فلزی و اسکلت بتنی دو روش اجرای ساختمان است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. برای انتخاب نوع اسکلت‌بندی ساختمان، مهندس…
مشاهده

ساختمان اسکلت‌ فلزی انتخاب کنیم یا اسکلت بتنی؟

سازه
اسکلت فلزی و اسکلت بتنی دو روش اجرای ساختمان است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارد. برای انتخاب نوع اسکلت‌بندی ساختمان، مهندس…
مشاهده

برگ استحکام بنا و تکلیف قانونی ناظر

معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 20553/400 مورخه 1396/05/02 در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا »…
مشاهده

برگ استحکام بنا و تکلیف قانونی ناظر

معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 20553/400 مورخه 1396/05/02 در خصوص صدور « برگ تایید استحکام بنا »…
مشاهده

الزامات حقوقی حصر وراثت

شرایط تحقق ارث بری ماده 867 قانون مدنی اعلام میکند: “ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند” با توجه به…
مشاهده

الزامات حقوقی حصر وراثت

شرایط تحقق ارث بری ماده 867 قانون مدنی اعلام میکند: “ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند” با توجه به…
مشاهده

سبکی نوین در طراحی معماری

معماری
 تا چند سده پیشتر طراحی معماری در فضاهای عمومی نظیر مراکز دولتی و فرهنگی تفریحی و فضاهای خصوص نظیر فضاهای مسکونی بیشتر تحت تاثیر سبک…
مشاهده

سبکی نوین در طراحی معماری

معماری
 تا چند سده پیشتر طراحی معماری در فضاهای عمومی نظیر مراکز دولتی و فرهنگی تفریحی و فضاهای خصوص نظیر فضاهای مسکونی بیشتر تحت تاثیر سبک…
مشاهده
فهرست