زمینه های فعالیت

گروه مهندسی عمارت

مشارکت در ساخت

گروه مهندسی عمارت به عنوان شرکت تخصصی و فعال در این صنعت با سرمایه‌گذاری توانایی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارا می باشد.

دپارتمان معماری

گروه مهندسی عمارت با تکیه بر دانش فنی و خلاقانه متخصصان خود و با درک و فهم صحیح ماهیت فضا با رویکرد داشتن فضایی بیشتر و مفیدتر، همواره

دپارتمان سازه

تیم سازه گروه مهندسی عمارت به دو بخش طراحی و اجرا تقسیم می شود که با بهره گیری نیروی جوان وروش ها و تکنولوژی های نوین و برقراری ارتباط فنی

دپارتمان دکوراسیون داخلی

از مراحل اولیه طراحی تا مراحل پایانی ، تیم ما با بهره گیری از دانش فنی گسترده خود در زمینه طراحی

دپارتمان لنداسکیپ

انسان جزئی از طبیعت می باشد و با قرارگرفتن در آن حس مطلوبی را تجربه می کند که آن نیز مبین همین مطلب است.

دپارتمان ایمنی

ایمنی در ساختمانها امروزه یکی از مهمترین عواملی است که ساکنین و کاربران در محل زندگی و کار و فعالیت خود با آن مواجه هستند.

دپارتمان بازسازی

مهمترین هدف ما اطمینان از بازسازی و طراحی خانه مشتری بر اساس نیاز و سلیقه آنها با تلاش بر اقتصادی بودن پروژه است.

فهرست